Traducción y corrección de textos
ESPAÑOL
CATALÀ
Currículum Vitae
Serveis
Pressupost
ENGLISH
FRANÇAIS
CONTACTO
ENLACES

 

Les tarifes de traducció o de revisió depenen de factors com el tema o la complexitat del text, el volum del treball, el format o la data de lliurament.

Si desitgeu rebre un pressupost sense cap compromís, contacteu amb mi.

Inclogueu una breu descripció del projecte (tipus de text, combinació lingüística, recompte aproximat de paraules, data de lliurament, etc.) i les vostres dades personals (nom, companyia, adreça, correu electrònic, NIF/CIF). En un termini màxim de 24 hores rebreu un pressupost detallat.

© 2006-2017 Belén Hernández  | info@belenhernandez.com | + 34 605 014 684