Traducción y corrección de textos
ESPAÑOL
CATALÀ
Currículum Vitae
Serveis
Pressupost
ENGLISH
FRANÇAIS
CONTACTO
ENLACES

A) TRADUCCIÓ: 
 

Combinacions lingüístiques:

 • Anglès > espanyol i català

 • Francès > espanyol i català

 • Espanyol <> català


Àmbits de traducció:

 • Economia i empresa: informes anuals i de gestió, correspondència comercial, estats financers, contractes mercantils, presentacions, comunicacions corporatives.

 • Màrqueting i publicitat: fullets, anuncis, campanyes de productes.

 • Tecnologia i telecomunicacions: manuals d’usuari, guies d’nstal.lació i muntatge, especificacions de productes, informes tècnics, traducció de pàgines web.

 • Turisme: tríptics turístics, itineraris, informació de museus.

 • Altres: traduccions generals, biografies, textos esportius, entrevistes, cosmètica, etc.


B) CORRECCIÓ DE TEXTOS ESCRITS EN ESPANYOL I CATALÀ:


Lectura i comprovació del text ja maquetat, normalment sobre el document imprès. Durant aquest procés el meu treball se centra en:

 • Netejar el text d’errors ortogràfics, sintàctics, gramaticals i tipogràfics.
 • Unificar l’ús dels recursos tipogràfics (cometes, cursives, majúscules, guionets, etc.).
 • Revisar el lèxic utilitzat (substitució de paraules incorrectes, eliminació de termes inexistents o barbarismes, etc.).
 • Comprovar que sempre s’utilitzi la mateixa tipografia als títols, que la resolució de les imatges sigui acceptable i que els peus de fotografia es corresponguin amb aquestes, que les divisions a final de línia siguin les correctes, etc.

Treballo amb diferents suports, tant sobre paper com en format digital. Per a la correcció en pantalla utilitzo els següents formats: PDF, Word, Openoffice, txt i rtf.

© 2006-2017 Belén Hernández  | info@belenhernandez.com | + 34 605 014 684